Organisatie
 

Carin Hogenbirk Katrin Hansen Miesche de Feber

Mi-Ca-Do
is het bureau voor supervisie & andere begeleidingsvormen, waarbij LVSC erkende supervisoren u begeleiden. Een bureau dat u helpt om de puzzelstukken binnen het werk in elkaar te zetten. De Mi staat voor Miesche de Feber; de Ca voor Carin Hogenbirk en de Do voor ‘de Dominee', Katrin Hansen.

Miesche, Carin en Katrin kennen elkaar van hun opleiding tot LVSC erkend supervisor bij Hanze Connect in Groningen. Hier ontstond het idee om na de opleiding samen een bureau voor supervisie & andere begeleidingsvormen op te bouwen.
Mi-Ca-Do profiteert van de grote onderlinge verschillen, werkwijzen en vaardigheden die de drie partners inbrengen. Samen beschikken ze over een veelvoud  aan competenties, hebben ze last van veel humor en worden ze geprezen om hun analytische vaardigheden.

Miesche de feber

"Het beste uit jezelf halen, is voor iedereen weggelegd!"

Maatschappelijk werkster Miesche de Feber is vooral geïnteresseerd in mensen en in gedragsveranderingen. Daarom heeft ze na de afronding van haar studie talrijke (management) opleidingen gevolgd die daarop gericht waren.
Miesche heeft jarenlang binnen de residentiële jeugdzorg gewerkt, onder andere als manager van een orthopedagogisch behandelingstehuis. Daarnaast heeft ze uitgebreide ervaring binnen de reintegratie naar de arbeidsmarkt en de begeleiding van voortijdige schoolverlaters (Rebound). Op dit moment is Miesche teamleider bij Justitie. Miesche is een specialist als het gaat om methodisch werken en kent de Jeugdhulpverlening van binnenuit. Ze heeft in het verleden ook ervaringsleer projecten opgezet in Frankrijk en Roemenie. Daarnaast geeft ze in heel Nederland trainingen in het werken met sociaal competentie model en het geven van MBTI trainingen.

Lees ook het door Miesche geschreven artikel:
'De Myers Briggs Type Indicator in supervisie' (pdf, opent in nieuw venster)
Dit artikel is verschenen in het tijdschrift 'Supervisie en Coaching'

Kwalificaties

 • LVSC erkend supervisor, geregistreerd bij ST!R
 • Master Myers Briggs Type Indicator (gecertificeerd)
  De MBTI kan, naast andere mogelijkheden, als ondersteuning dienen bij het formuleren van de persoonlijke leerdoelen van de supervisant. De MBTI is een persoonlijkheidsvragenlijst. MBTI is analytisch, concreet en met onderzoeksresultaten gevalideerd, zo dat zij ook geloofwaardig is voor mensen die twijfels hebben bij persoonsgerichte testen. MBTI levert een bijdrage aan zelfinzicht en eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarom laten zich de testresultaten uitstekend inzetten tijdens een supervisietraject.
 • Trainer Sociaal Competentie Model.

Kwaliteiten

Onconventioneel, krachtig, doortastend, analytisch,
empathisch, betrokken, accuraat, attent, creatief.

Carin Hogenbirk

"Mensen in beweging krijgen en hen
laten zien waar hun mogelijkheden liggen"
.

Carin heeft haar hele loopbaan binnen de gezondheids-zorg gewerkt. Van verpleegkundige tot opleidings-adviseur en geregistreerd organisatiesupervisor. Opleiden en begeleiden loopt als een rode draad door haar leven.
Als leraar Verpleegkunde heeft zij een ruime ervaring op het gebied van leren en ontwikkelen. Het geven van trainingen gericht op coachingsvaardigheden en communicatie, waarbij integratie binnen de beroepspraktijk centraal staat, maken haar een competente persoonlijke ontwikkelaar.

Sinds jaren is ze werkzaam binnen P&O en kent zo de organisatie vraagstukken van dichtbij. Persoonlijke ontwikkeling binnen een werkkader is haar op het lijf geschreven. Met kennis, humor, pit en doortastendheid helpt zij u uw eigen ontwikkeling te sturen naar een door u gewenst niveau.

Kwalificaties

 • Docent Verpleegkunde
 • 2e graads Leraar Verpleegkunde
 • LVSC erkend supervisor, geregistreerd bij ST!R
 • Loopbaancoach

Kwaliteiten

concreet, helder, doortastend, humorvol, groot analytisch vermogen, verdiepend, empatisch, komt snel tot de kern.

Supervisor

Carins expertise als supervisor ligt in het begeleiden van mensen die:

 • leidinggevende functies hebben,
 •  starten in een leidinggevende functie;
 • een (vervolg)opleiding volgen,
 • een betere beroepsbeoefenaar willen worden;
 • een carrièreswitch willen of hebben gemaakt,
 • een andere baan zoeken, inclusief de sollicitatiebrief en gespreksvoorbereiding.

Aandachtspunten

 • Het achterhalen wat u nodig heeft om u verder te ontwikkelen.
 • Daar te komen waar u naar toe wilt.
 • Meehelpen in wat u wilt bereiken en het beste uit u zelf halen.

Het aanleren van gedragsalternatieven, inzicht krijgen in je eigen gedragsrepertoire en keuzes leren maken op dit gebied speelt hierin een essentiële rol.

Katrin Hansen

"Werken doe je met hoofd en handen, hart en ziel”

Katrin is van beroep predikant. Do in MiCaDo staat voor 'dominee'. Katrin heeft als geestelijk verzorger binnen de gezondheidszorg gewerkt. Tegenwoordig is ze werkzaam als gemeentepredikant in een plattelandgemeente in het Noordoosten van Groningen. In haar werk gaat ze in o.a. in  gesprek met mensen die door ziekte, verlies of rouw in hun bestaan zijn aangetast. Zij is gespecialiseerd in rouwverwerking, begeleidt mensen die terminaal zijn en werkt in de nazorg voor nabestaanden. Aandacht voor levensvragen en vragen rond spiritualiteit zijn zwaartepunten in haar werk.

Kwalificaties

 • LVSC erkend supervisor, geregistreerd bij ST!R
 • Pastoraal Supervisor, geregistreerd bij de Raad voor de KPV opleidingssupervisie 

Specialisaties

 • supervisie voor werkers in de zorg
 • opleidingssupervisie
 • Pastorale supervisie voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers

Kwaliteiten

Katrin beschikt over grote analytische en reflectieve vaardigheden, die ze vriendelijk en met veel invoelingsvermogen inzet in haar werk als supervisor.

Via Mi-Ca-Do kun je bij Katrin terecht voor

 • Supervisie, Nederlandstalig of Duitstalig
 • Pastorale Supervisie
 • Levens- en zingevingvragen
 • Rouwverwerking
 • Opvang na traumatische ervaringen
 • Scholingen/cursussen: 'Aandacht voor levensvragen in de zorgpraktijk'
© Mi-Ca-Do / Deen Design