Andere begeleidingsvormen
 

Bij Mi-Ca-Do kunt u ook terecht voor:

 • Begeleiding bij existentiële vragen zoals levens- en zingevingvragen
 • Opvang na traumatische ervaringen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Sollicitatiebegeleiding
 • Rouwverwerking

Trainingen

 • Aandacht voor levensvragen in de zorgpraktijk
 • Werken met het sociaal competentiemodel
 • Uzelf in beeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de inzichten uit de MBTI

Coaching

De Coach ondersteunt een individu of groep om resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier.

Coaching laat de cliënt zelf ontdekken wat het beste is. De Coach richt zich op herkennen, erkennen, ontwikkelen en begeleiden. De Coach stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit zonder een afhankelijkheid te creëren. Daarnaast worden het maken van de juiste keuzes en het ondernemen van de juiste acties om doelen te bereiken gestimuleerd met als gevolg:

 • Meer zelfvertrouwen
 • Meer tevredenheid in werk en privé leven
 • Verhoging van de eigen effectiviteit en bijdrage in een team en de organisatie
 • Het nemen van een grotere eigen verantwoordelijkheid voor acties
 • Het makkelijker bereiken van succes
 • Het verbeteren van de samenwerking met anderen (baas, collega's, familie en vrienden)
 • Verbetering van de eigen communicatieve vaardigheden
© Mi-Ca-Do / Deen Design