Supervisie
 

Supervisie is een methodiek waarbij u professioneel leert reflecteren; over uw  werk en uw werkervaringen. U brengt verdieping aan in uw werk, verheldert moeilijke vragen en gaat onder deskundige begeleiding van een supervisor aan de slag met door uzelf gestelde leerdoelen. U krijgt beter zicht op moeilijke situaties en zoekt samen met de supervisor naar alternatieve handelingsstrategieën.

Supervisie, voor wie?

Supervisie is geschikt voor iedereen:

 • die aan een nieuwe functie beginnen of hun huidige functie onder de loep willen nemen
 • die zich verder willen bekwamen in het beroep waarvoor ze zijn opgeleid
 • die kritisch willen kijken naar het eigen functioneren in hun werk
 • die meer te weten willen komen over hun voelen, denken en handelen tijdens hun werk
 • die bereid zijn te experimenteren met ander gedrag
 • die meer uit hun werk willen halen

Betere professional

Wordt een (betere) professional 

Door zicht te krijgen op uw beweegredenen, leert u keuzes kritischer te beschouwen. Als u niet tevreden bent over uw eigen gedrag, kunt u middels supervisie systematisch leren naar alternatieven te zoeken voor het eigen gedrag. U stuurt uw eigen leer- en ontwikkelproces, refelecteert daar systematisch op en wordt zo een betere professional. Wat zijn de resultaten die u kunt verwachten?

Resultaten

Resultaten van Supervisie

 • doelgerichter werken
 • verbeterd strategisch denken en handelen
 • toename van motivatie voor het werk
 • efficiëntere tijdbesteding
 • meer vertrouwen in uw werk en in uzelf als werknemer
 • vergroting van uw reflectievermogen
 • vergroting van de kwaliteit van uw werk
 • vergroting van uw vaardigheid om zelfstandig te werken.  

Onze ervaring

Supervisie deskundigheid

 • leidinggevenden
 • docenten in het (hoger) onderwijs
 • werkers in de jeugdhulpverlening
 • geestelijke verzorgers en predikanten
 • verpleegkundigen (in vervolgopleidingen)
 • maatschappelijk werkenden
 • werkers in de psychiatrie
 • werkers binnen diverse organisaties

supervisie in De praktijk

Een supervisietraject duurt 10 tot 15 bijeenkomsten van minimaal één uur. Er wordt gewerkt met materiaal, dat u als supervisant aanlevert: een reflectieverslag van de vorige bijeenkomst en een inbrengverslag waarin een actuele werkervaring wordt beschreven die u nader wilt onderzoeken.
De tijdens de supervisie opgedane inzichten past u vervolgens in de eigen werkpraktijk toe. Zo ontwikkelt u nieuwe handelingsstrategieën en zal de manier waarop u te werk gaat veranderen. 

© Mi-Ca-Do / Deen Design